اسیدها

1- سولفوریک 2- کلریدریک 3- سیتریک 4- سولفانیلیک 5-استیک 6- سولفامیک 7- نیتریک 8- فرمیک 9- فلوریدریک 10- ارتو فسفوریک 11- بوریک

نمک ها

1- کلرید سدیم 2- کلرید پتاسیم 3- نیترات منگنز 4- سولفات مس 5- سولفات آهن 6-سولفات کادمیوم 7- سولفات سدیم 8- استات پتاس 9- استات آمونیوم

حلال ها

1- استون 2-تلوئن 3- متیل اتیل کتون 4- ایزو پروپیل الکل 5- هگزان 6 -تری اتانول آمین 7- دی اتیل اتر 8- متانل 9-اتانل 10 -آمونیاک 11- زایلن  

جنس ظروف آزمایشگاهی

جنس ظروف آزمایشگاهی انجام آزمایشات مختلف و کار با مواد شیمیایی باعث شده تا محیط های آزمایشگاهی نیازمند استفاده از لوازم و ظروف آزمایشگاهی مناسب باشند.استفاده از ظروف آزمایشگاهی بسته…
فهرست
Call Now Button